37 jaar vooraan lopen houdt je fit en inventief.

Expertise

An experienced team with an innovative mindset. Just what an inner city needs.

Mixed-use

Zeker in de binnensteden, waar iedere vierkante meter telt, is een innovatief ontwikkelingsplan geen optie maar een vereiste. Wat ons betreft zijn vernieuwende concepten dan ook de norm, niet een aanleiding voor high-fives of applaus. Concepten die de gewenste functiemenging van wonen, leven en werken faciliteren in plaats van forceren en het object zo zijn authentieke karakter en bestaansrecht geven. Dat was ons uitgangspunt in 1985 en daar zijn we inmiddels bijzonder goed in geworden.

Maatwerk

Ook na 37 jaar begint nog elk (her)ontwikkelingsplan bij ons met een blanco vel. Geen copy/paste, geen 2.0 van een bestaand project. Nee, maatwerk vanaf de eerste schets. Ten eerste omdat kopiëren onze eer te na is en we dat graag laten zien. Maar ook omdat rucksichtslos standaardwerk het voordeel van voortschrijdend inzicht mist. Omdat het uiteindelijk toch een ronde deksel op een vierkant blik wordt. En omdat langdurige waarde van een project voor steden, gemeenschappen, investeerders pas ontstaat wanneer het project van hen, vóór hen is. Dat krijg je niet met een omgewerkte kopie van een succesproject twee steden verderop. Dat vraagt om maatwerk. No exceptions.

Duurzaam

De duurzaamheid van een project zit niet alleen in de voorzieningen die je treft op het gebied van energiebesparing en afvalrecycling. Het is groter dan dat. Het gaat om de totale toekomstbestendigheid. Om de meerwaarde die je creëert voor nu én in de toekomst. Uiteraard zijn groene technieken als hemelwateropvang, C02 opslag en warmtepompen daar een belangrijk onderdeel van. Maar ze zijn irrelevant als je ze niet hand in hand laat gaan met vernieuwende concepten en innovaties die maken dat het vastgoed ook over 10, 15 of 25 jaar nog 100% voorziet in de behoeften waarvoor je het vandaag ontwikkelt.

37 jaar track record

Seeing the future by making it ourselves

Over Provast