Artikel Locus: ‘Provast staat voor schaalsprong’

Een interview in Locus met Arno van der Voort en Boudewijn Hellingman.

Lees hier het interview.