Ambitie / Planvorming

Al tijdens de acquisitiefase van het Coolsingel 93 gebouw is de ambitie gesteld een duurzaam gebouw te realiseren. Met de gezamenlijke duurzaamheidsambities van ABN AMRO, AXA IM en Provast is ervoor gekozen om deze ambities te vertalen naar een Paris Proof gebouw en een BREEAM Excellent label.

Cijfers

 • Totaal BVO

  31.000 m2

Verwacht energie- en watergebruik

 • verwacht energiegebruik in kWh/m² BVO

  gebouwgebonden energiegebruik berekend conform NTA8800:2022 is vooralsnog 23,8 kWh(elektrisch op de meter)/m²(gebruiksoppervlak)/jaar

 • verwacht verbruik van fossiele brandstoffen in kWh/m² BVO

  geen gasgestookte installatie, derhalve 0 kWh/m²

 • verwacht verbruik van hernieuwbare energiebronnen in kWh/m² BVO

  BENG 3 (berekend conform NTA8800:2022) vooralsnog 54,2%

 • verwacht waterverbruik in m3/persoon/jaar

  5,2 m3

 • verwacht % van het waterverbruik dat wordt betrokken via hemelwater of grijs water

  0%