Bouwproces

Tijdens het bouwproces worden maatregelen getroffen om de impact van de bouwwerkzaamheden op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Hiertoe wordt bijvoorbeeld afval op de bouwplaats gescheiden zodat dit op een duurzame wijze verder verwerkt kan worden. Ook wordt door de aannemer actief gestuurd op het verminderen van het energiegebruik op de bouwplaats en door het vervoer van en naar de bouwplaats.

Belangrijkste innovatieve en milieuvriendelijke ontwerpmaatregelen en technische oplossingen

In het gebouw wordt een zeer groot aantal ontwerpmaatregelen met het oog op duurzaamheid doorgevoerd. De meeste aandacht gaat uit naar het verbeteren van het natuurlijke daglicht, de energieprestatie. Dit betreft onder andere:

 • Zoveel mogelijk hergebruik bestaande gebouw

 • Prestatieborging inregelen van installaties

 • Vernieuwen gevels met hoogwaarde themische isolatie

 • Energiezuinige installaties

 • Realiseren WKO

 • Submeters energie en water toepassen

 • Maatregelen met het oog op waterbesparing

 • Energiezuinige verlichting en energiezuinige regeling

 • Zeer centrale ligging met uitstekende bereikbaarheid middels openbaar vervoer

 • PV-panelen

 • Voor verschillende diersoorten worden speciale voorzieningen getroffen, die een plaats krijgen aan en rond het gebouw

 • Wateropvang

Kosten/baten

Het realiseren van een duurzaam gebouw is in de ogen van de opdrachtgever van grote waarde. De maatregelen die genomen worden en het doorlopen van het proces om een BREEAM-certificaat te behalen brengen extra kosten met zich mee. Aan de andere kant wordt de verkoopwaarde verhoogd alsook de verhuurbaarheid van het pand.