Governance

Excellence, entrepreneurship and ethics at the core of everything we do

In alles wat wij doen willen wij de beste zijn. Provast is een betrouwbare partner met een bewezen trackrecord en langjarige relaties. Ook in de toekomst blijven we bijdragen aan een betere en transparante vastgoedsector, sterkere samenwerkingen en toonaangevende projecten. Dit doen wij altijd samen met onze partners die onze waarden delen. Wij leren van ieder project en nemen de opgedane kennis mee naar volgende opdrachten om zo te blijven excelleren en innoveren.

Provast is lid van NEPROM, belangenbehartiger voor ontwikkelaars. Ook hebben wij ons recent aangesloten bij het Lenteakkoord, een meerjarig programma om circulair industrieel bouwen te verankeren in de bouwpraktijk. Provast ontvangt tevens ieder jaar de studievereniging FRESH/Boss van de TU Delft en draagt de voetbalvereniging ADO Den Haag een warm hart toe.

Lees hier meer over Provast.

Onze commitments:

  • Langetermijn

    Ondernemerschap gericht op lange termijn resultaten en relaties, waarbij we zoeken naar samenwerkingen en partnerships met partijen die onze visie en normen en waarden delen.

  • Continue verbeteren

    Wij blijven streven naar verbetering van onze bedrijfsprocessen en houden rekening met de belangen van anderen. Elke dag doen we een stapje erbij voor het beste resultaat.

  • Inzetten voor de vastgoedsector

    We zetten ons in voor het continu verbeteren voor de vastgoedsector. Daarvoor zijn we aangesloten bij beroepsorganisaties die zich hiervoor inzetten.

Monarch Tower

Wij zijn sinds 2013 gevestigd in onze eigen BREEAM Excellent kantoor-ontwikkeling Monarch Tower