Social

Supporting our people and communities

Mensen maken de stad én de gebouwen. Als ontwikkelaar ontwerpt en realiseert Provast deze gebouwen. Wij zetten de wensen en behoeften van de gebruikers centraal.

Wij zijn met name actief in de binnensteden. Binnenstedelijk ontwikkelen betekent rekening houden met de bestaande omgeving, belangen van de bewoners en werken met beperkte ruimte. Wij zijn gedreven in het realiseren van onder andere een groot aanbod aan betaalbare (huur)woningen op plekken waar de ruimte steeds schaarser wordt. Dat vergt creativiteit en innovatie, twee eigenschappen waarmee wij het verschil maken.

Onze mensen zijn ons kapitaal. Het Provast-team, onze partners en alle betrokkenen die werken aan onze projecten bepalen de kwaliteit van het project. Participatie, samenwerking en het continue streven naar verbetering zijn daarbij belangrijke componenten die bijdragen aan het succes van de projecten.

Onze commitments:

 • Betaalbaarheid

  In de afgelopen jaren hebben wij bewezen koploper te zijn in het realiseren van betaalbare woningen. Dit blijven wij ook in de toekomst doen.

 • Participatie en placemaking

  Nog voordat wij beginnen met ontwerpen, betrekken wij de buurt bij de planvorming. Dat resulteert in projecten die het stedelijk weefsel versterken, tot ver buiten de kavelgrens.

 • Investeren in kwaliteit

  De mensen die werken voor Provast vertegenwoordigen de kwaliteit van onze projecten. Wij investeren daarom in ontwikkeling, opleiding en gelijke kansen voor onze medewerkers en voor een goede werkomgeving voor al onze samenwerkingspartners.

 • Maatschappelijke bijdrage

  Provast investeert in de nieuwe generatie door educatie, sponsoring en opleidingsplaatsen. Wij streven ernaar onze maatschappelijke bijdrage verder te verbeteren.

Grotius

Met Grotius voorziet Provast in de enorme behoefte naar betaalbare woningen in Den Haag