Claudia Heimensen naar Provast

Claudia Heimensen is 1 september in dienst getreden als vastgoedontwikkelaar bij Provast. In deze functie gaat Heimensen zich richten op acquisities en het (her)ontwikkelen van hoogwaardige duurzame projecten.

Heimensen was hiervoor werkzaam bij Kondor Wessels Vastgoed waar zij als projectontwikkelaar werkte aan binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Heimensen heeft ruim 8 jaar ervaring binnen het vastgoed en de verduurzamingsopgave van de bouw- en vastgoedsector en werkte hiervoor tevens bij JLL en Dura Vermeer.