BREEAM Excellent

Beschrijving van het project en het gebouw

Coolsingel 93 voldoet niet meer aan de huidige duurzaamheidseisen. Door ingrijpende renovatie, transformatie en uitbreiding is het pand klaar voor de toekomst. Het huidige pand staat op dit moment leeg en is sterk verouderd. De huidige gevel heeft een zeer lage isolatiewaarde en dit zorgt voor energieverlies. Daarbij beperkt het gesloten karakter van de bestaande gevel daglicht op de kantoorvloeren. Naar de huidige maatstaven voor een gezond en prettige werkomgeving is meer daglicht gewenst. Vloeren zijn onbruikbaar door slechte circulatie en moeilijk indeelbaar voor de huidige manier van werken. Daarom is de keuze gemaakt voor grootschalige renovatie en uitbreiding, met het oog op de toekomst. Coolsingel 93 wordt hét duurzaamste kantoor van Rotterdam.

Proces en organisatie

Het ontwerp voor het gebouw is tot stand gekomen in een integraal ontwerpproces, waarbij een multidisciplinair ontwerpteam verantwoordelijk was voor het totaalontwerp.

  • Architect: Paul de Ruiter
  • Constructeur: IMd
  • Installaties: Linssen
  • Bouwfysica: Peutz BV